28. 5. 2014

Budoucnost webových frameworků v Javě

Vývojem webových aplikací v Javě se už zabývám přibližně deset let. Za tu dobu jsem už zažil několik technických přístupů jakým způsobem webové aplikace vyvíjet. Prvním přístupem který bych označil jako generaci 0 byl vývoj pomocí servletů a jsp. Z dnešního pohledu bych řekl, že se jednalo o hodně low level (technicky). V mém případě byly ještě servlety a jsp doplněny o xslt transformaci html frontendu (backend nám generoval obecné xml). Administrační část aplikace byla pouze pro IE a v podstatě pro javascript neexistoval žádný framework.

Jako generaci 1 bych označil nástup webových frameworků, které byly reakcí na jsp a servlety a nad touto technologií udělala nástavbu, pro často se opakující věci. Tím mám například na mysli binding html formulářů na objekty, validaci či podporu pro action a render požadavky. Do této generace bych zařadil první verze Tapestry nebo Wicketu (ale samozřejmě spousta dalších).

S nástupem Javy 1.5 a anotací došlo k výraznému zlepšení práce s těmito frameworky a rovněž se začaly objevovat první frameworky pro práci s js (zejména odstínění vývojářů od nekompatibilit jednotlivých prohlížečů a podporu pro ajax). Webové frameworky nabrali značně na popularitě a na základě popularity a komunity některé i zanikly. Tuto generaci bych označil jako generaci 2.

V dnešní době se mi zdá, že začíná být velmi populární využívat RESTové rozhraní s některým MVC (MVVM) js frameworkem jako je například angular nebo ember. Tento přístup v kombinaci s HTML5 a responsivním designem je z mého pohledu i velmi použitelné pro mobilní zařízení. Současnou generaci bych označil za generaci 3.

Po krátkém srovnání (pomocí google trends) jednotlivých webových frameworků a angularu jde vidět velmi strmý nárůst popularity angularu. Kdybych byl naivní, tak bych prohlásil, že byl objeven zlatý grál přístupu pro tvorbu webových aplikací.

Jelikož naivní (víceméně ;-)) nejsem, tak se ptám:

V čem bude zlatý grál další generace webových aplikací?

Kam se posune vývoj mobilních (ale i desktopových aplikací)? 

Dojde ke většímu prosazení javascriptu na desktopu?

Nebo bude všechno úplně jinak?

1 komentář:

Blogger řekl(a)...

Ze by http://w3c-webmob.github.io/installable-webapps/ ?