21. 11. 2013

Odhadování sw projektů

V dnešní době zasahuje projektové řízení snad do všech oblastí lidské činnosti a i když se to na první pohled nemusí zdát, tak se ve své podstatě jedná o samostatnou disciplínu. Když se řekne projektový manažer (projekťák), tak se mnoha lidem vybaví člověk, kterého vidí realizační tým jednou na začátku a jednou na konci projektu a člověk, který permanentně prudí s nějakou byrokracií a samotné realizaci projektu příliš neprospívá. Musím říct, že i já jsem se během své praxe s těmito lidmi setkal. Dnešní role projektových manažerů už začíná být celkem jiná. Opouští se od byrokratického způsobu řízení a projektový manažer se stává i lídrem realizačního týmu, kdy vedle tvrdých (technických) ukazatelů přicházejí do hry i aspekty měkké - jako je například motivace nebo seberealizace. Pokračovat

Žádné komentáře: